Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Leszek Cisakowski (l.cisakowski@ck.uz.zgora.pl).