Test językowy - część pisemna

Użytkownik
Hasło        

Test językowy - część pisemna
Nazwisko
Imię
Nr albumu
E-m@il
Kampus
Kod "Captcha"


Po uruchomieniu, test aktywny jest przez 40 minut i składa się z 60-ciu pytań. Po zakończeniu testu lub po czterdziestu minutach test wyłączy się, a wynik zostanie przesłany do Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Językowego. Powodzenia!


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niniejszego testu językowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zmianami)

Uniwersytet Zielonogórski 2015-2022 (Kontakt: DWZ UZ)